SYLWESTER PIĘDZIEJEWSKI

Sylwester Piędziejewski studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa (1989-1994). Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z malarstwa ściennego u prof. Edwarda Tarkowskiego. Ze studiów u obu wymienionych profesorów wyniósł przede wszystkim zamiłowanie do poszukiwań w obszarze czystych wartości malarskich: koloru, znaku i materii.

Jego malarstwo zawsze lokowało się na płynnym pograniczu pomiędzy znakową figuracją wywiedzioną z postaci człowieka, pejzażu czy ornamentu, a informelową abstrakcją. Cechą charakterystyczną twórczości tego artysty jest swoboda w doborze podobrazi, na których maluje. Znane są jego serie akwarel i gwaszy na papierach, obrazy na płótnie. Także kompozycje na płytach glino-krzemianowych imitujących podłoże ścienne. Przede wszystkim, unikatowe realizacje ścienne na murach budynków, kościołów i obiektach małej architektury miejskiej. Wiele jego realizacji ściennych przybrało formy monumentalne, jak choćby wspaniałe malowidła w kościele w Brochowie. Znana jest pasja tego artysty do odkrywania związków kultury polskiej i żydowskiej, jej reliktów umiejscowionych w niewielkich miasteczkach i osadach.

Sylwester Piędziejewski od 1997 roku pracuje na ASP w Warszawie, na Wydziale Malarstwa w Pracowni Technik i Technologii Malarstwa Ściennego. W 2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Ma na swym koncie liczne wystawy i realizacje ścienne w kraju i zagranicą. Ostatnio, w lutym tego roku, swoje prace prezentował w Galerii na Tehelnej w Zwoleniu (Słowacja). Z kolei w kwietniu – w DIAL Gallery w Warszawie.

Wyświetlanie 1–12 z 13 wyników

Wyświetlanie 1–12 z 13 wyników